espa
One Day VIP Cruise to Ithaka by High Speed Yacht

One Day VIP Cruise to Ithaka by High Speed Yacht "Spiros V"

 Duration: One day

 Location: Ithaka

Enjoy an amazing cruise to Ithaka - the island of Odysseus.